Какво е лого ?


Логото е графичен знак или емблема често се използва от търговските предприятия, организации и дори физически лица. Логото са или изцяло графични (символи / икони) или са съставени от името на организацията (на логото или надпис).Логото е важна част за представянето на всяка фирма или лице.
Едни от най-известните и разпознаваеми логотипи в световен мащаб са тези на IBM, Coca Cola, Apple, FedEx, Adidas, Nike. В България едно от най-разпознаваемите лога последните десетилетия е това на бензиностанциите "Петрол".


Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset