Какво е статичен уеб сайт ?


Д о преди няколко години беше масова практика да се изработват статични уеб сайтове. Специфичното за тези сайтове е, че няма администрация, от където собственикът на сайта може да променя съдържанието му. Статичният сайт се състои от електронни страници, реализиране чрез HTML (Hyper Text Markup Language) и CSS (Cascading Style Sheets). В някои случаи се добавя и JAVA или Java Script технология. При избора на статичен сайт е важно да сте предвидили малко на брой страници, в които да поместите информацията за фирмата си, защото поддръжката на сайта може да се извършва само от специалист дизайнер, и това генерира допълнителни разходи за Вас. Ако сайтът Ви ще съдържа голямо количество информация, която ще се променя често, е по-добре да поръчате динамичен уеб сайт. Предимствата на статичния сайт са пълна свобода при реализиране на дизайна на сайта, по-бързо зареждане на страниците в браузъра и по-добра СЕО успеваемост. За съжаление, изборът на статичен сайт ограничава собственикът му в актуализирането на информация по сайта. За промяната дори на една буква, е необходима намеса на дизайнер или програмист! Това само по себе си не е рентабилно за клиента, защото генерира постоянно допълнителни разходи

Статичен сайт е подходящ ако:
Целта на сайта Ви е преди всичко онлайн представяне на Вашата фирма и ще включва неголям брой страници .
Не възнамерявате много често да актуализирате информацията в сайта.

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset